top of page

HYDRO-METEOROLOGICAL HAZARD

        Ang mga panganib sa hydro-meteorological ay an sanhi ning makusog na Meteorolohiko nyan klima nin mga aktibidad, arog kan baha, nagtuyot, bagyo, buhawi, pagtumpag nin daga sa mga bulod, o mudslide.

THUNDERSTORM

       An pagkilat niyan pagdalugdug ay asring uri nin maraot na panahon na pedeng mangyare anuman na oras niyan lalo na sa mga tropical na bansa parehas san Pilipinas.

       Nag-aawat ini nin halos midya oras.

COLDFRONT

386e0c18a2ff217f5603ec4092621f68.jpg

     Inapod na cold front ang transition zone kun sadin intuulak nin mahagkut na hangin an mainit na hangin pataas. Naghihiwag ini batog Northwest pakadtong Southwest.

     

TAIL END OF COLD FRONT

     Ini ang puro na bahagi nin frontal bounderies nin duwang airmass na nakikita sa midlatitude, dara kaini ang pag-uuran asin madampog na panganurun.

INTER-TROPICAL CONVERGENCE ZONE

      An ITCZ iyo an pagsasalubong nin parus hale sa Hilaga-Silangan san Northern Hemisphere asin parus na hale sa Timog-Silangan kan Southern Hemisphere san kinab-an. Nagdudulot ini nin pag-uuran, pagdalugdog, asin pagkikilat sa daga. Nakahimo ini nin Low Pressure Area o LPA na pwedeng maging bagyo.

LOW PRESSURE AREA

       Nagbatog ini sa ITCZ na nasa parteng Equator san kinab-an, nagdadalagan pa counter-clockwise sa North Hemisphere asin clockwise namnan sa Southern Hemisphere. An LPA ay nabibilog sa karagatan asin kadalasan halr sa parteng Pcific Ocean. An mga ulap asin makusog na pag-uuran ay nangyayare pag nagrarani na an Low Pressure Area. Pag ini nagkusog maaari na ini maging isang bagyo. An LPA pwedeng maglihis nin ruta dahil sa epekto asn Ridge of High Pressure Area.

download (1).jpg

BAGYO o TROPICAL CYCLONE

Rita.20050921.1920.143.250m.jpg

       Nabibilog an Bagyo dahil sa pag fully develope nin LPA. Intatayang halos baynte (20 na bagyo) an nag-aagi sa Philippine Area of Responsibility o PAR kada taon. Ini an kadalasan na sanhi kan mudflow, lanslide asin pagbaha.

TORNADO

     Nabibilog ini sa cumulonimbus clouds kapag nagkakaigwa nin wall clouds sa irarom san cumulonimbus clouds, dahil didi, nabibilog an panel na nagbababa sa daga asin nagigiging buhawi. Ang kolumna san paros sa puro san buhawi ay nagtatalibong nini counter-clockwise nyan may bagsik na 60kph o higit pa. nagkakaigwa lamang ki buhawi kapag igwa nin pagdalugdog asin pagkikilat. Ini ay may iba't-ibang sukol na pwedeng mag-awat hanggang sarong oras.

maxresdefault.jpg

MGA KATEGORYA NIN BAGYO

TROPICAL DEPRESSION

61 kph or less 

TROPICAL STORM

62-88 kph 

SEVERE TROPICAL STORM

89-117 KPH

TYPHOON

118-220 kph 

SUPER TYPHOON

More than 220 kph

download.jpg

 "Komunidad na Preparado

 Harayo sa Piligro."

by: Adrian Rozce H. Waga

bottom of page