top of page

EARTHQUAKE/linog 

Saro na biglaan nian makusog na hiwag sang daga, kung minsan nagreresulta ki dako na pagkaraot , resulta kan paghiwag sa laog san crust san lupa o paghiwag kan bulkan.

bottom of page